CIJALIS-BUDUĆI SPORTSKI SUPLEMENT?
NAPOMENA   
Svrha  ovog texta  je  da   citaoce  informise  o  ovoj    sve  popularnijoj  temi. Tekst  nemojte  shvatiti  kao  savet ili  uputstvo  za  koristenje  I  obavezno  se  konsultujte  sa  lekarom  pre  upotrebe  bilo kojih vrste   lekova! 

Tekst je preveden u orginalu sa engleskog jezika sa sajta "Musculardevelopment.com" , a Ogistra shop ne preuzima odgovornost za tacnost informacija navedenih u tekstu u celosti ili bilo kom njegovom delu.

“Svi sportisti koje treniram je uzimaju. Korisnija je od kreatina u okviru suplementacije“, Viktor Konte. Viktor Konte ovde misli na vijagru. Kao i pomenuti preparam i cialis se koristi za rešavanje problema sa erekcijom. Koja bi bila razlika između ova dva preparata? 

Iako oba preparata daju efekte tako što blokiraju dejstvo enzima koji se zove fosfodiesteraza koji uvećava vasodilataciju, sa farmakološkog aspekta postoje razlike između vijagre i cijalisa. Jedna od prvih jeste ta da cijalis ima duže vreme dejstva, oko 17,5 sati, dok vijagra 4-5 sati, slično kao i levitra. Molekularna struktura cijalisa znatno se razlikuje od vijagre, a osnovna prednost prvog preparata jeste što nema vizuelnih neželjenih efekata upotrebe za razliku od vijagre.

 E sad, koja bi bila primena ovih preparata za vežbače? Pa, imajući u vidu da su NO reaktori među najprodavanijim 
suplementima danas, mnogi vežbači govore da uzimanjem cijalisa osećaju bolju prokrvljenost nego uzimanjem NO, a čak se i oporavak, prema njihovom mišljenju, ubrzava.

Mnogi smatraju da se ovi efekti dobijaju usled uvećanog dopremanja nutrijenata do radnih mišića, ili na neki drugi mehanizam. Cijalis ima slične vasodilatorne (spuštanje krvnog pritiska) efekte kod zdravih subjekata u poređenju sa vijagrom. Ovo je zaključeno u studiji u kojoj su se koristile doze 10 ili 20 mg, što je dovelo do redukcije krvnog pritiska za oko 4,3mg. Mnogi eksperti danas tvrde da azot oksid samo poboljšava performanse u okruženju oskudnom od kiseonika, kao što je slučaj kada se trenira na većoj nadmorskoj visini ili u okruženju sa veoma zagađenim vazduhom. 

Predsednik jedne ugledne sportske organizacije tvrdi: „Sa naučnog stanovišta, jedini dokaz da vijagra poboljšava sportske performanse definisan je kada se treniralo na visokim nadmorskim visinama. Ovo je razlog zašto vijagra nije uključena na listu zabranjenih preparata za sportiste“. Pa, ukoliko zaista ne daje efekte, zašto je onda tako masovno korišćena među sportistima, posebno među olimpijskim dizačima tegova. 


 Sa druge strane, do sada postoji mali broj studija o efektima cijalisa na sportske performanse, a među njima nije bilo potvrda o korisnosti uzimanja ovog suplementa.
Jedna od takvih studija iznela je zaključak: „14 mladih i zdravih muškaraca su dobijali doze od 20mg cijalisa ili placebo, da bi potom izvodili trening visokog intenziteta na traci za trčanje. Istraživači smatraju da pojedinačna doza cijalisa nije dala nikakve pozitivne efekte na performanse prilikom aktivnosti, niti na toleranciju na vežbanje (usporavanje zamaranja), niti je bilo ikakvih kardiopulmonarnih odgovora“.

Druga studija izvedena je kroz tri najbrža sprinta koja su ispitanici mogli izvesti. Ispitivala je da li doza cijalisa ima uticaja na aerobni kapacitet ispitanika. Studija nije pokazala značajnije razlike u eksplozivnosti ispitanika obe grupe,  niti njihove prosečne snage prilikom trčanja, niti indeksa zamaranja.  Ipak, nije sve bilo tako mrtvo, pa pred kraj zaključka istraživači iznose: „Cijalis nije dao efekta iz razloga što je vreme za stvaranje i oslobađanje sile kod ove aktivnosti bilo veoma kratko. Ali, u aktivnostima u kojima se maksimalna snaga ispoljava i dostiže tokom nekoliko sekundi, suplementacija cijalisom može biti korisna“.

Imajući ovaj zaključak postaje logično zašto je upotreba ovih preparata tako uobičajena kod poverliftera i olimpijaca. Upravo iz razloga što se njihove aktivnosti uklapaju u pretpostavku istraživača pomenute studije.

NO suplementi uvećavaju aktivnost satelitskih ćelija
Danas znamo da je jedna od posledica starenja umanjena sposobnost našeg organizma da izaziva anaboličke reakcije usled vežbanja. Takođe je poznato da kako starimo naše satelitske ćelije takođe smanjuju svoju aktivnost.

 Jedna od pretpostavki zašto se ovo dešava jeste i da ta se kako starimo sinteza azot oksida smanjuje. S tim u vezi jesu i zaključci studija koji su pokazali da se umanjivanjem sinteze NO u organizmu umanjuje i anabolički odgovor tela na vežbanje pod opterećenjem, prvenstveno u vidu umanjene hipertrofije. Sa druge strane stoje zaključci koji tvrde da je NO primarni signal za aktivaciju satelitskih ćelija. 

NO je veoma važan regulator HGF, koji je citokin sa različitim celularnim funkcijama bitnim za mišiće. Posebno kada je u pitanju rast skeletnih mišića, HGF aktivira satelitske ćelije i može biti odgovoran za okolnost da se satelitske ćelije u velikoj meri usmeravaju u rejone povređenih tkiva. Znamo i da je koncentracija HGF zavisna od NO koncentracije. Interesantno, istraživači su u jednoj studiji merili nivoe HGF u serumu nakon intenzivnih ekcentričnih vežbi pod opterećenjem. Saznali su da se nivo HGF lučen iz jetre digao za oko 19% tokom perioda od četiri sata nakon vežbanja, što je potom dovelo do aktivacije satelitskih ćelija!  Moguće je da se HGF prenosi preko imunoloških ćelija do mesta gde su traume stvorene u tkivima, kao što su oštećenja na mišićnim vlaknima do kojih dolazi tokom treniranja. A, postoji i opcija da sam mišić sintetiše HGF, što znači da tačan uzročno-posledični mehanizam još uvek nije potpuno poznat. Istraživači iz Floride su nakon obimne studije zaključili da uvećana koncentracija azot oksida uvećava aktivnost satelitskih ćelija. Studiju su izveli na starijim i mlađim miševima, uzrokujući oštećenja mišićnih vlakana u obe grupe miševa. Saznali su da su stariji miševi imali slabiji odgovor satelitskih ćelija na uzrokovane povrede. Ali interesantnije je bilo to što su saznali da su L-arginin i NO prekurzori efektivno uvećali aktivaciju satelitskih ćelija kao i da su se prekurzori NO ponašali kao „zaštitnici“ satelitskih ćelija kod starijih miševa. Ova studija je na kraju zaključila da uzimanje suplemenata koji su prekurzori NO može dovesti do uvećanja aktivnosti satelitskih ćelija i samim tim boljeg rasta. Druga studija je saznala da se uvećanjem doze NO srazmerno uveća i aktivnost ovih ćelija, kao i to da je viša koncentracija NO bila u stanju da popravi negativne posledice pražnjenja satelitskih ćelija do kojih je došlo usled uvećanja koncentracije kortizola.

Cijalis okida lučenje testosterona
Ranije studije su zaključivale da akutne doze cijalisa nemaju pozitivnih efekata na radne performanse, ali nova saznanja nam govore da cijalis može stimulisati lučenje testosterona. U jednoj studiji ispitanici su izvodili sprinteve maksimalnim intenzitetom u trajanju od 30 sekundi, a istraživači su merili promene u nivoima testosterona i kortizola. Saznali su da se T uvećao nakon ovih aktivnosti prilikom upotrebe cijalisa, ali je ova upotreba takođe dovela i do uvećanja nivoa kortizola. Dalje, cijalis je spustio nivo DNEA usled reakcije kortizola. 

Istraživači su zaključili da upotreba cijalisa pojačava mehanizme koji telu ukazuju na spoljašnji stres, ali da isto tako ima određene pozitivne efekte na nivo T.  Interesantno je i da veća doza kofeina diže nivo T, ali i da diže nivo kortizola, a kofein je slabi PDE blokator. Pa, može se reći da cijalis izgleda ima i pozitivne i negativne posledice na mišiće. Treba istaći da cijalis ne stimuliše direktno lučenje testosterona.

 U literaturi postoji više studija koje potvrđuju efekte cijalisa na T:

-74 pacijenta sa erektivnim poremećajima dobijali su na sopstveni zahtev doze od 50mg vijagre ili 20mg cijalisa tokom tri meseca. Bazalni nivoi ukupnog i slobodnog testosterona su na početku studije kod ovih ispitanika bili na donjoj normalnoj granici što se promenilo na kraju studije, ali je uvećanje nivoa T u grupi koja je uzimala vijagru bilo znatno niže u poređenju sa grupom koja je uzimala cijalis.

-druga studija iznela je zaključak da se uvećano lučenje T usled uzimanja cijalisa postiže kroz redukciju estrogena, sugerišući da cijalis možda ima i anti-estrogene efekte. Istaknuto je da odnos testosterona i estradiola može biti u uzročnosti sa dugoročnom upotrebom cijalisa. Nije bilo zabeleženo uvećanje nivoa LH pri upotrebi cijalisa, što je još jedna potvrda da cijalis ne može direktno stimulisati lučenje T, već ga indirektno uvećava tako što spušta nivo estrogena.

-u jednoj drugoj studiji ispitivali su se efekti klomida, koji su se pokazali sličnim kao pri upotrebi cijalisa. Jedan od osnovnih razloga zašto stariji muškarci mogu imati problema sa erekcijom jeste visok nivo estrogena. Manje doze klomida ovim ispitanicima su takođe popravile odnos testosterona i estrogena.

Tokom šesdesetih jedna od prvih osobina utvrđenih za kofein bila je ta da se ponaša kao PDE blokator. Kasnije smo saznali da postoji više PDE familija i da ih kofein većinu može blokirati. Ipak, kofein nije preterano jak u ovome, pa se vrlo često i kaže da je slabija zamena za vijagru. Sa druge strane, cijalis je selektivni PDE blokator. Danas znamo da postoji više prirodnih alternativa cijalisu i vijagri koji imaju slične efekte i biohemijske karakteristike.

Jedna od nji jeste kvercetin, koji je fotohemijski element koji se nalazi u ljuskama jabuke i crnog luka odakle se i od samog početka izvlači i prodaje kao suplement. Nedavne studije pokazuju da koncentrovani kvercetin ima slične efekte kao vijagra i da se ponaša kao jak PDE blokator. Takođe, mnoge studije ukazuju i na sposobnost kvercetina da spušta krvni pritisak.NO je očigledno važan za mišićni rast, što pokazuju brojne studije, ali se može primetiti da u postojećoj literaturi postoji manjak studija koje su izvođene na ljudskim ispitanicima. Iako je skoro sigurno da cijalis nema uticaja na poboljšavanje sportskih performansi gledano kratkoročno, možemo se opravdano zapitati: koji bi efekti bili pri dugoročnoj upotrebi? Da li će i u ovom slučaju se ispostaviti kao tačno da su bodibilderi i drugi sportisti opet bili ispred istraživača i nauke?Izvor: musculardevelopment.comPlaćanje pouzećem, po prijemu pošilke. Pošiljka se šalje brzom poštom.Vreme dostave 2-3 radna dana . CENA paketa (ispod 6.000 RSD) će biti uvećana po ceni tarifiranja brze pošte.

Ako kupujete proizvode čija ukupna vrednost prelazi 6.000 RSD dostava je BESPLATNA. Troškove brze pošte snosimo Mi.
Za kupovinu preko 10.000 RSD uz besplatnu dostavu ostvarujete i popust od 10%