LEUCIN i INSULIN - moćna anabolička kombinacijaPrema mnogim istraživanjima izgleda da leucin ima ulogu u regulaciji energijskih statusa ćelija kao i intracelularnih koncentracija nekoliko faktora rasta. Koncentracija BCAA ili leucina koja se unese ishranom ili suplementacijom skoro da ostane nepromenjena do momenta dok ovi nutrijenti ne uđu u naš krvotok, što znači da je količina leucina koja se dopremi do perifernih mišića našeg tela skoro identična koncentraciji koju smo uneli ishranom ili suplementacijom.

 Unošenjem kroz suplementaciju leucin pomaže skeletnim mišićima da maksimizuju proces sinteze proteina odnosno da uvećaju anabolički oporavak nakon rada. Insulin i aminokiseline-AK se ponašaju sinergijski prilikom kreiranja anaboličkog okruženja u mišićima. Istraživači su ispitivali na koji način insulin ostvaruje anaboličke efekte sam, a na koji u konjukciji sa aminokiselinama.

Samostalno, insulin se ponaša kao inhibitor katabolizma, dakle tako što sprečava razgradnju proteina, dok je anaboličko okruženje izazvano zajedničkim dejstvom insulina i AK pojačano tako što se pored umanjene razgradnje proteina veoma uvećava njihova sinteza. Dakle, može se reći da insulin i AK deluju sinergijski. Upravo zato je veoma važno da vežbač sebi obezbedi kombinaciju hidrata i AK nakon vežbanja. Neke novije studije su pokazale da intravenski unos insulina kada je telo u fazi posta (bez hrane određen vremenski period) uvećava nivo insulina i do 20 puta, ali ovom prilikom insulin nije imao značajnijeg uticaja na sintezu proteina, iako je ostvario efekat umanjivanja razgradnje proteina. I ovaj zaključak podržava tezu da je veoma važna kombinacija sa AK radi uvećavanja sinteze proteina, jer insulin samostalno nema značajnijeg uticaja na ovaj anabolički proces.

Veoma zanimljiva okolnost je ta da leucin može stimulisati sintezu proteina kroz mehanizam koji izgleda da je potpuno nezavistan od nivoa insulina. Primera radi, u studiji koja je izvedena na pacovima obolelim od dijabetesa (sinteza proteina kod ovih pacova bila je umanjena za oko 35% u odnosu na zdrave), administracija insulina uvećala je sintezu proteina za oko 50% iako je krajnja vrednost opet bila manja u poređenju sa vrednostima koje su zdravi pacovi ostvarivali. Jedna od komplikacija za istraživače bila je i ta što izgleda da leucin može da stimuliše insulin, pa se usled toga spekulisalo da leucin preko uvećavanja lučenja insulina u stvari utiče na sintezu proteina, ali kasnije studije su pokazale da prilikom intravenskon unosa leucina nije došlo i do uvećanja prisustva insulina u krvi, što opet potvrđuje tezu da leucin može imati direktnog uticaja na sintezu proteina bez insulina. 


Na kraju, istraživači zaključuju, za sada, da leucin može dvostruko uticati na sintezu proteina: preko mehanizama koji su zavisni od insulina i preko nezavisnih mehanizama.
Post i period kalorijskog deficita uzrokuju uvećanje prisustva leucina u krvi. Ovo uvećanje je korelativne spuštanju insulina, jer insulin obično utiče na umanjivanje razgradnje proteina. Dodatno, period kalorijskog deficita promoviše lučenje hormona glukagona koji ima katabolički efekat na leucin.

U skeletnim mišićima, izloženost glukokortikoidima, kao što je kortizol, ima za posledicu redukovanu sintezu proteina. Ipak, oralna konzumacija leucina može dovesti do obrtanja ovih procesa samo u periodu od jednog sata nakon unosa.


Vežbanje i uvećanje sinteze proteina
Pa, ima li stil treniranja uticjaa na sintezu proteina? Kao što bi trebalo svima da bude jasno, protok krvi je znatno uvećan u radnim mišićima tokom i nakon treninga. Ovo, između ostalog, znači i da se znatno veća količina aminokiselina doprema do skeletnih mišića, odnosno da se manje AK apsorbuje u stomaku. Stoga, unos leucina ili BCAA pre treninga je veoma važno za kreiranje anaboličkog odgovora tela na vežbanje. Studije su pokazale da administracija BCAA ili leucina pre vežbanja značajno promoviše prokrvljenost radnih mišića, uvećavajući tako i  sintezu proteina u radnim mišićima, upravo zbog uvećanog protoka krvi. Skorija studija je ponudila zaključak da unos (u studiji su ispitanici dobili insulin intravenski) insulina utiče na sintezu proteina zavisno od protoka krvi kroz radne mišiće, kao i od dostupnosti aminokiselina. Uzimajući sve u obzir, može se prilično sigurno istaći da administracija leucina, zajedno sa uvećanim protokom krvi značajno uvećava sintezu proteina.

Leucin promoviše mTOR
Esencijalna aminokiselina leucina ima različite uloge u metabolizmu, osim one da se javlja kao esencijalni supstrat u sintezi novih proteina. Potencijal leucina da utiče na sintezu proteina, signalizaciju insulina, kao i sintezu alanina i glutamina primarno je određen količinom unosa ove EAK, odnosno njegove koncetracije u skeletnim mišićima.

Leucin stimuliše sintezu proteina više nego ijedna druga aminokiselina. Dodatno, nedavna studija je potvrdila da dodavanje leucina u neki proteinski suplement ima veći uticaj na sintezu proteina nego što to ostvaruje sam proteinski suplement, a prilikom unosa nakon odrađenog težinskog treninga. Danas znamo da leucin stimuliše sintezu proteina preko signalizacije putanja koje uključuju i mTOR, koji je jedan od glavnih faktora rasta (veličina ćelija i njihova deoba), zavisno od dostupnosti AK i energijskih nivoa na celularnom nivou.  


Danas znamo da služi kao ATP senzor i da ima uticaja na različite faktore rasta koji utiču i na sintezu proteina. Težinski trening, aminokiseline, ili oboje u kombinaciji jesu poznati regulatori mTOR. Studije pokazuju da kada ispitanici uzimaju BCAA nakon težinskog treninga dolazi do uvećane aktivnosti mTOR u fazi oporavka nakon treninga.
Ipak, do danas ostaje nepoznatno na koji način tačno mTOR ima uticaja na mišićnu hipertrofiju. Zanimljivo je to da je uticaj IGF-1 na mišićni rast zavistan od mTOR putanje. Studije takođe pokazuju da ukoliko je mTOR blokiran, ni insulin, ni aminokiseline niti težinski trening neće dovesti do uvećanja sinteze proteina. Uopšteno rečeno, može se tvrditi da mTOR ima krucijalnu ulogu u kontrolisanju rasta mišićnih ćelija.

Leucin tokom takmičarskih priprema: kontrola apetita i održavanje anaboličkog okruženja
mTOR ne samo da se nalazi u mišićima, nego je nedavno otkriveno i njegovo prisustvo u mozgu, u segmentima koji utiču na regulaciju osećaja gladi. Iako su istraživanja u ovoj sferi još uvek nedovoljno jasna, moglo bi se sa određenom dozom rezervisanosti reći da L-leuicn može uticati na redukciju osećaja gladi. Zna se da leucin ima interakciju sa putanjama signalizacije insulina koje takođe imaju uticaja  na kontrolu sinteze proteina, što znači da sve ovo može biti od uticaja na koncentraciju proteina u mišićima tokom perioda restrikcije kalorija. Prema studijama, oralno uzimanje doze od 2,5g leucina stimuliše sintezu proteina nakon vežbanja i tokom spavanja (period posta, tj. neunošenja hrane). Ovaj zaključak je jedan od više koji potvrđuju da je leucin ključna aminokiselina za umanjivanje posledica katabolizma.

 U vezi sa tim sprovedene su dve probne studije u okviru kojih su ispitanici bili izloženi režimima ishrane za gubitak telesne težine. Ispitanici su unosili 125g proteina dnevno i 3x2,5g leucina uz obrok. U poređenju sa ispitanicima koji su pratili USDA predloženu ishranu, ispitanici koji su imali visokoproteinsku ishranu i uzimali leucin ostvarili su veći gubitak telesne težine i mogli su bolje oblikovati kompoziciju tela. Ova grupa ispitanika izgubila je više telesne masnoće i očuvala više mišićne mase. Izgleda veoma racionalno da takmičar u toku priprema uz ishranu ubaci i unos L-leucina kako bi redukovao apetit i pomogao održavanje anaboličkog okruženja u telu


.
Leucin i starenje
Starenje se dovodi u vezu sa gubitkom mišićne mase kao i opadanjem nivoa i aktivnosti anaboličkih hormona, zatim umanjivanjem sinteze proteina itd. Na osnovu pojedinih istraživanja, možemo pretpostaviti i d astarenje ima veze sa opadanjem sinteze proteina u mišićima do koje dolazi usled prisustva leucina. Ovo se dodatno potvrđuje rezultatima studija u kojima su stariji ispitanici dobijali suplementaciju leucinom uz obrok, a kod kojih je zabeležen ne samo skok sinteze proteina, već i uvećanje koje je trajalo i do 30 dana.  Izgleda da su koristi dugoročne suplementacije leucinom veoma značajne za starije ljude.

BCAA suplementi su bili veoma popularni među vežbačima i takmičarima tokom devedesetih godina, pre kreatina. Ipak, imajući u vidu nova saznanja o anaboličkim efektima BCAA, kao i uticaju na regulaciju osećaja gladi, izgleda da se ovi suplementi ponovo vraćaju u centar.


Izvor: musculardevelopment.com


Plaćanje pouzećem, po prijemu pošilke. Pošiljka se šalje brzom poštom.Vreme dostave 2-3 radna dana . CENA paketa (ispod 6.000 RSD) će biti uvećana po ceni tarifiranja brze pošte.

Ako kupujete proizvode čija ukupna vrednost prelazi 6.000 RSD dostava je BESPLATNA. Troškove brze pošte snosimo Mi.
Za kupovinu preko 10.000 RSD uz besplatnu dostavu ostvarujete i popust od 10%