HORMON RASTA -ČINJENICE KOJE TREBA ZNATINAPOMENA   
Svrha  ovog texta  je  da   citaoce  informise  o  ovoj    sve  popularnijoj  temi. Tekst  nemojte  shvatiti  kao  savet ili  uputstvo  za  koristenje  I  obavezno  se  konsultujte  sa  lekarom  pre  upotrebe  bilo kojih vrste   lekova! 

Tekst je preveden u orginalu sa engleskog jezika sa sajta Musculardevelopment com, a Ogistra shop ne preuzima odgovornost za tacnost informacija navedenih u tekstu u celosti ili bilo kom njegovom delu.


Treba istaći da u novije vreme saznajemo dosta u vezi sa ljudskim hormonom rasta-GH i koristima ovog hormona radi usporavanja procesa starenja, odnosno koristi koje može imati za sportiste i entuzijaste koji traže bolji kvalitet života. Stoga, nema razloga ne saznavati više o ovom moćnom hormonu, kako bi se bolje razumele prednosti i potencijalne koristi koje nudi.

1.       Norditropin SimpleXx
Jedna velika farmaceutska kompanija već proizvodi proizvod GH pod tržišnim nazivom Norditropin SimpleXx. Norditropin se pokazao veoma korisnim i pouzdanim kada se koristi u medicinske svrhe, tj. za lečenje pacijenata sa raznim oboljenjima. Takođe, oni koji su ga upotrebljavali van ove sfere, radi uvećavanja kvaliteta života, mišićnog rasta, telesne kompozicije takođe imaju pozitivne utiske o ovoj formi hormona koja je klasična farmaceutska formula ljudskog GH. U medicinske svrhe dokazano pospešuje rast posebno kod dece, usporava procese starenja čak i podmlađuje organizam, poboljšava telesnu kompoziciju, ojačava imuni sistem i ubrzava proces regeneracije tkiva odnosno oporavka.

2.       Dizajniranje leka
Za lekove koji se unose putem inhaliranja (udisanjem) postoji niz standarda koje proizvođač treba da zadovolji. Prvo, veoma je važno da formula leka nije iritantna za pluća, kako bi se sprečilo izbacivanje leka prilikom kijanja, ili još  gore, kako ne bi došlo do alergijske reakcije. Drugo, važno je da u svom sastavu nema elemente koji izazivaju neželja dejstva u disajnim putevima i plućima (na primer, krvarenje). Treće, lek u svojoj formi mora da stigne do alveola, tankih cevčica u plućima u kojima se odvija razmena kiseoina, kako bi bio apsorbovan u krvotok. Na kraju, ne sme imati ikakve reakcije sa vazdušnih sastavom. Postoje i drugi aspekti, ali ovi sasvim dovoljno daju predstavu pred kakvim su izazovima proizvođači lekova ove vrste, odnosno koje sve aspekte treba da zadovolje da bi se lek mogao označiti kao efikasan i pouzdan.

3.       Dopremanje hormona rasta: nimalo lak proces

Hormon rasta u formi koja se unosi inhalacijom pokazao se veoma efektivnom zamenom za injekcionu formu ovog hormona, a u okviru kliničkih studija koje su izvođenje na ljudskim ispitanicima. I pored toga, ove forme još uvek nisu potpuno odobrene od strane FDA. U kliničkim studijama sa decom i odraslim ispitanicima inhalacioni GH pokazao se kao bioekvivalent u dopremanju GH, dok je kinetika leka (vreme dejstva, izbacivanje iz organizma itd), veoma slično, kao i metabolički efekti hormona IGF-1. Takođe, i injekcioni i inhalacioni GH dostižu vrhunac koncentracije u organizmu za oko 2 sata nakon doziranja, a „isparavaju“ za oko 8-10 sati nakon unosa. Mana GH koji se unosi inhalaciono jeste teškoća da se odredi precizna doza unetog  leka odnosno mera apsorpcije. 


4.       Injekcioni GH

GH se tradicionalno unosi injekciono, najčešće u rejon abdomena ili butina. Ovo omogućava da se relativno brzo raširi i skoro u punoj količini, u odnosu na unetu dozu. Ovi rejoni tela se najčešće biraju usled lake dostupnosti u slučaju da pojedinac sam sebi daje injekciju, a dodatno, ovi rejoni tela su veoma dobro prokrvljeni. Drugi delovi tela na kojima se obično talože telesne masnoće nisu toliko prokrvljeni što umanjuje efikasnost upotrebe leka, usporava njegovo otpuštanje u telu, čak i apsorpciju, što znači da značajan deo unete doze biva protraćen. GH se može uneti intramuskularno-IM radi uvećanja efekata, ali ovaj način je bolniji, a može izazvati i neke komplikacije.

5.       Nova varijacija GH-pGH

Novorazvijena varijacija GH, u okviru koje je dugi polietilenski glicol lanac prikačen za proteinsku strukturu, prolongira prisustvo ovog hormona u krvotoku, a nosi naziv pegilirani GH-pGH. Pegilacija ne utiče na aktivnost GH, već jednostavno protein čini dužim i većim, što znači da se neće tako lako profiltrirati kroz bubrege i biti izlučen iz tela. Dakle, u pitanju je intervencija kojom se hormon štiti, a njegovo prisustvo u krvi se produžava. Ista kompanija koja proizvodi već spomenuti Norditropin nedavno je objavila rezultate studije u okviru koje su poređeni efekti jedne doze nedeljno pGH i jedne doze Norditropina, sa aspekta tolerancije korisnika i međusobne bioekvivalencije ove dve hormonske formule. U studiji su učestvovali zdravi ispitanici koji su nepušači i nemaju problema sa gojaznošću, starosti 20-40 godine. Nijedan ispitanik koji je uzimao pGH nije prijavio neželjene efekte, niti ikakve alergije ili reakcije druge vrste, što ide u prilog tolerancije ove nove formule. A analize krvi obe grupe pokazale su da je pGH jednak GH na molarnoj osnovi, u okviru doza koje su standardne za odrasle pacijente.

6.       Hormon rasta u telu

GH se obično luči periodično nekoliko puta tokom dana i noći. Moguće je stimulisati ga preko određen aminokiselina, vežbanjem, u slučaju niskog šećera u krvi itd. Primarni efekti GH su najčešće kratkoročni, ali njegove duže efekte moguće je ostvariti najviše zahvaljujući IGF-1, sekundarnom proteinskom hormonu koji se primarno sintetiše u jetri, kada je stimulisan preko GH. Skeletni mišići takođe sintetišu IGF-1 u značajnijoj meri, ali efekti u ovom slučaju su lokalnog karaktera, tj. ograničeni na tkivo koje ga sintetiše. IGF-1 sintetisan u jetri bi se brzo iščistio da nije vezan za noseći proteinski kompleks IGFBP-3 i ALS.

7.       Druga strana medalje

U periodu kada je upotreba GH doživljavala ekspanziju u svetu bodibildinga, prvi korisnici doživljavali su niz neželjenih efekata, kao što su otpornost na insulin, sindrom karpalnog tunela, zatim dijabetes tipa 2, distorzija kostiju, uvećavanje šaka, stopala, organa itd. Ovo primarno usled upotrebe neracionalno velikih doza hormona, orijentišući se prema rutinama koje su bile utvrđivane za lečenje dece koja imaju manjak lučenja ovog hormona (oko 20IU dnevno).  Ovo je za posledicu imalo dizanje nivoa IGF-1 na tako visoke nivoe, da telo nije moglo da podnese valjano. Većina nusefekata upotrebe GH može se upravljati održavanjem nivoa IGF-1 u fizološki normalnom rasponu.8.       Svesnost od rizika

Naravno, kao što je to slučaj sa svim anaboličkim steroidima i drugim lekovima koji se mogu iskoristiti radi uvećavanja performansi, maksimalni efekti upotrebe sa sobom nose i uvećani rizik koji su mnogi spremni da prihvate. Indukovani mišićni rast usled efekata IGF-1, što je u stvari jedan od anaboličkih efekata hormona rasta, zavisi od unete doze. Godinama su posritsti verovali da je primarno GH odgovoran za uvećanje fizičke snage kao i mišićnog rasta. Onda su studije pokazale da je mišićna hipertrofija pri upotrebi GH posledica  ili rentencije tečnosti u tkivima, ili usled uvećanja nekontraktilnih komponenti u mišićnim tkivima. Drugim rečima, mišić može uvećati obim, ali neće postati jači.

9.       GH i testosteron

Jedna zanimljiva studija izvedena na zdravim muškarcima i ženama koji su rekreaciono trenirali pokazala je da doza od 6IU dnevno GH uvećava (4%) performanse pri sprintu koji je odlična mera anaerobne snage pojedinca. Muškarci su zabeležili sinergijsko uvećanje od 8,3% kada je testosteron takođe bio korišćen u kombinaciji sa GH (250 mgs sustanona nedeljno). Interesantno, iako je poznato da oba hormona utiču na uvećanje kvalitetne mišićne mase, GH to čini uvećavajući međućelijsku tečnost, dok testosteron zaista utiče na uvećanje mišićnog tkiva.

10.   Koristi upotrebe GH

Mnoge koristi upotrebe GH odnose se na metaboličke promene koje utiču na iskorišćavanje energije u telu, ili na umanjeno nakupljanje laktatne kiseline u radnim mišićima, što automatski znači i bolje performanse pri radu. Dalje, gubitak telesne masnoće je očigledno korisna stvar u mnogim sportovima. Izgleda da je hronično uvećavanje lučenja IGF-1  povezano sa anaboličkim efektima GH, što dalje sugeriše da pGH može imati još boljeg efekta za one koji traže veće obime ili snagu.

Verovatno će pGH biti odobren za upotrebu u narednim godinama, a u međuvremenu izgleda da će najviše saznanja doći usled eksperimenata koje će izvoditi sami sportisti. Za sada, nikakvi dodatni rizici koji se već ne povezuju sa GH nisu poznati pri upotrebi pGH.


Izvor: musculardevelopment.com


Plaćanje pouzećem, po prijemu pošilke. Pošiljka se šalje brzom poštom.Vreme dostave 2-3 radna dana . CENA paketa (ispod 6.000 RSD) će biti uvećana po ceni tarifiranja brze pošte.

Ako kupujete proizvode čija ukupna vrednost prelazi 6.000 RSD dostava je BESPLATNA. Troškove brze pošte snosimo Mi.
Za kupovinu preko 10.000 RSD uz besplatnu dostavu ostvarujete i popust od 10%