ANABOLICI: IZNAD KRITIKANAPOMENA   
Svrha  ovog texta  je  da   citaoce  informise  o  ovoj    sve  popularnijoj  temi. Tekst nemojte  shvatiti  kao  savet ili  uputstvo  za  koristenje  i  obavezno  se  konsultujte  sa  lekarom  pre  upotrebe  bilo kojih vrste   lekova! 

Tekst je preveden u orginalu sa engleskog jezika sa sajta Musculardevelopment com, a Ogistra shop ne preuzima odgovornost za tacnost informacija navedenih u tekstu u celosti ili bilo kom njegovom delu.


Ako upitate prosečnog potrošača šta misle o anaboličkim steroidima, većima će verovatno odgovoriti da su oni prečica za smrt, probleme sa jetrom, kontrolom emocija, izlivima besa i slično. Još je zanimljivije što kada ovo isto pitate prosečnog istraživača, naučnika, lekara vrlo verovatno će isto odgovoriti. I pored toga, treba biti objektivan i reći da je današnja nauka otišla daleko unapred, i da danas znamo i za neke okolnosti koje bi mogle promeniti reputaciju ovih lekova.

Zašto ovakva reputacija još uvek prati steroide? Retko ko da bi mogao precizno odgovoriti. Možda je u pitanju jednostavno lenjost ljudi da uče, ili njihova nevolja da menjaju stavove. Ili možda pojave ekstremno mišićavih muškaraca i žena plaše prosečne osobe. Takođe treba spomenuti i još jednu okolnost, a to je kulturološka (a često i intelektualna) razlika između onih klasičnih pacova iz teretane i onih istinskih vežbača koji gaje veliku ljubav, skoro opsesiju prema ovom sportu i ovom stilu života.

Ono što je bitno istaći jeste da lista pozitivnih efekata od upotrebe anabolika danas raste, zahvaljujući novim saznanjima do kojih dolaze naučnici. A, zahvaljujući radu doktora Basina tokom 1996. godine danas skoro svakog meseca se objavi bar po jedna respektabilna studija o efektima upotrebe androgena kod ljudi ili životinja.

Unapređenje biomehanike ramenog zgloba
Primera radi, nedavno istraživanje pokazalo je da je moguće poboljšati biomehaničke karakteristike ljudskih tetiva. Ipak, u vezi sa zaključkom ove studije treba istaći da je za potrebe istraživanja korišćena veštački stvorena tetiva mišića supraspinatus (dakle u laboratorijskim uslovima), koji se nalazi u okviru ramenog sklopa i učestvuje u abdukciji ramena, primera radi, prilikom lateralnog dizanja ruke.

U okviru istraživanja tetiva je tretirala nandrolon dekanoatom i podvrgavana radu pod opterećenjem, dok uzorci kontrolne grupe nisu dobijali ikakav tretman. Šta mislite koji su rezultati ispitivanja bili? Mnogi bi požurili sa zaključkom i rekli da je tetiva koja je tretirana zabeležlila oštećenja. Ali...
Uzorak tetive koji je imao tretman i opterećenjem i tretman steroidima, pokazao je najveće promene i najbolje organizovan aktin citoskelet. Dodatno, nivoi metalo-proteinaze-3 su bili viši u poređenju sa uzorcima grupe koja nije imala ikakav tretman. Ukupni stres i ukupna istezanja tetive su takođe bila izraženija u tretiranoj grupi. 


 U suštini, tretiranje nandrolonom i opterećenjem uzrokovalo je odgovore tetive koji su doveli do izmene matriksa tetive i biomehaničkih osobina.
Što se tiče praktičnog značaja ove studije, moglo bi se pretpostaviti da upotreba anaboličkih steroida može promovisati proces oporavka tetiva i mišića nakon rada, odnosno povreda. Možda, umesto uzimanja injekcije kortikosteroida, pravilna aplikacija androgena mogla bi biti bolji način za promovisanje oporavka i regeneracije tkiva tetiva i mišića kod ljudi.

Očuvanje funkcija nakon ciklusa
Mnogi znaju da prolongirana upotreba androgena ima negativno dejstvo na prirodnu produkciju sperme kod muškaraca. Kako bi izbegli ili oslabili efekte ovog stanja mnogi korisnici tokom ili nakon ciklusa uzimaju HCG i ili antiestrogene. U nedavno objavljenoj studiji učestvovalo je 18 zdravih muških powerliftera koji su koristili jače doze androgena tokom studije. Uzorci sperme su uzimani tokom upotrebe androgena kao i mesec ipo i šest meseci nakon prestanka upotrebe. Takođe, u periodu od čak šest godina nakon studije ispitanici su periodično odgovarali istraživačima na pitanja u vezi sa ličnim seksualnim aktivnostima tokom tog perioda.

Šta je zaključeno?
Na kraju ciklusa, broj spermatozoida je bio oko 33 miliona po milimetru prosečno, a samo je jedan od ispitanika zabeležio stanje azospermije (nedostatka sperme u semenu). Donja normalna granica je oko 20 miliona po milimetru, a normalna granica ide do oko 150 miliona po milimetru. Stoga, većina ispitanika u ovoj studiji imala je normalne rezultate.

Ovo je prilično zanimljivo, imajući u vidu rezultate istraživanja Svetske zdravstvene organizacije koja su iznela zaključak da doza od 200 miligrama nedeljno testosteron enantata može značajno da potisne spermogenezu kod zdravih muškaraca. Štaviše, istraživači su istakli tezu da je terapija sa TE efektivnija metoda kontrole rađanja nego oralna kontracepcija kod žena.

Nakon mesec i po dana od kraja upotrebe androgena ispitanika pomenute studije ponovo su uzimani uzorci sperme. Rezultati su pokazali prosečan broj od oko 30 miliona po milimetru. Šest meseci nakon upotrebe broj se popeo na oko 77 miliona po milimetru u proseku. Istraživači su zaključili da postoji značajna razlika, očigledno, između uzoraka koji su uzeti u ova dva perioda.
Takođe, zaključeno je da postoji i značajna pozitivna korelacija između doza HCG tokom ciklusa i relativne količine morfološki abnormalnih spermatozoida. Ovo bi u prevodu značilo što su više doze HCG to je i veći broj abnormalnih spermatozoida. Ipak, još uvek se ne može sigurno tvrditi da je između ove dve strane uzročna veza.

Na kraju, suština zaključka ove studije je sledeća: kombinacija HCG i suprafizioloških androgena može privremeno uzrokovati anomalija u spermi. Spermatogeneza se održava u granicama normale i prilikom prolongirane upotrebe androgena.Upotreba steroida od strane žena
Danas su žene rastuća kategorija korisnika androgena prvenstveno zbog novih saznanja o pozitivnim efektima upotrebe u lečenju mnogih bolesti. U jednoj studiji učestvovalo je 57 žena obolelih od virusa HIV sa nivoima testosterona nižim od normalnih i telesnim težinama koje su u proseku za 10% manje od optimalnih. Ispitanice su dobijale transdermalni testosteron 4 mg, dva puta nedeljno tokom šest meseci.

Terapija testosteronom dovela je do značajnog uvećanja i slobodnog i ukupnog testosterona, što je telo tolerisalo dobro, s obzirom na poremećene imunološke funkcije ispitanica, lipida i nivoa glukoze, funkcije jetre itd.
Istraživači su zaključili da niže doze androgena kod žena obolelih od HIV mogu dati zdravstvene koristi.

Pored toga, primećena su i uvećanja u mišićnoj masi i fizičkoj snazi grupe žena koja je dobijala testosteron u poređenju sa ženama iz placebo grupe. Istraživači su zaključili i u ovom slučaju da je administracija testosteronom dobro podnošena i da može ubuduće biti upotrebljavana radi održavanja mišićne mase kao i funkcija mišića kod obolelih žena.


Izvor: musculardevelopment.com


Plaćanje pouzećem, po prijemu pošilke. Pošiljka se šalje brzom poštom.Vreme dostave 2-3 radna dana . CENA paketa (ispod 6.000 RSD) će biti uvećana po ceni tarifiranja brze pošte.

Ako kupujete proizvode čija ukupna vrednost prelazi 6.000 RSD dostava je BESPLATNA. Troškove brze pošte snosimo Mi.
Za kupovinu preko 10.000 RSD uz besplatnu dostavu ostvarujete i popust od 10%